На Фестивалу словенских књига у оквиру Међународног сајма књига у Москви, одржаног од 3. до 8. септембра 2014. године,
ИК ГЛОБОСИНО АЛЕКСАНДРИЈА награђена је за запажено учешће у превођењу словенске књижевности

увећај